5 diễn biến tâm lý khách hàng trong marketing

Marketing chính là điều khiển tâm lý của khách hàng, khi họ yêu mến ta thì ta mới có thể kết nối với họ và từ đó tạo ra các lý do để họ mua hàng của ta. Sau đây là 5 diễn biến tâm lý khách hàng mà một người làm quảng cáo phải biết.

1. Biết (Nhìn, Nghe, Ngửi, Nếm, Chạm, Cảm)

2. Thích (hợp với Tư Kiến, Tư Dục và Tư Lợi của họ).

3. Tin (Thấy có người đã dùng; thấy có nhiều người nói đến, thấy nhà cung cấp cam kết…)

4. Muốn (Muốn trải nghiệm hoặc sở hữu)

5. Yêu (Sản phẩm mang lại lợi ích quá lớn so với giá cả mà họ đã bỏ ra…).

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Kinh doanh online khác.

Top