Bảng giá dịch vụ website trên nền tảng JwebGói Website Miễn phí

  • Đầy đủ tính năng theo tiêu chuẩn
  • Dung lượng 50 Mb/60 ngày
  • Băng thông không giới hạn
  • Ẩn quảng cáo

Gói Website VIP

  • Đầy đủ tính năng theo tiêu chuẩn
  • Dung lượng 600 Mb/12 tháng
  • Băng thông không giới hạn
  • Ẩn quảng cáo


Bảng giá dung lượng mua thêm

(Áp dụng cho tất cả các gói website)

Dung lượng Giá
100 MB sử dụng trong 45 ngày 100.000đ Mua thêm
300 MB sử dụng trong 3 tháng 300.000đ Mua thêm
600 MB sử dụng trong 12 tháng 600.000đ Mua thêm

Jweb tự hào là dịch vụ được do người Việt tạo ra để phục vụ người Việt!