Cách chuyển tiếp truy cập từ tên miền này sang tên miền khác

Nếu bạn có rất nhiều tên miền nhưng chỉ sử dụng một tên miền chính, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp truy cập từ tên miền này sang tên miền khác (còn gọi là URL Redirect tên miền) theo hướng dẫn của bài viết này nhé.

Đăng nhập vào trang quản trị tên miền

Tùy theo tên miền bạn đã đăng ký ở nhà cung cấp nào mà việc đăng nhập vào trang quản trị tên miền có thể khác nhau và giao diện trang quản trị cũng khác nhau. Nhưng về cơ bản là tất cả các trang quản trị tên miền đều có các chức năng giống nhau và đều có chuyển tiếp truy cập.

Chuyển tiếp truy cập

Tại phần quản lý DNS, có các dòng có tên bản ghi www, @, mail, FTP... thì bạn chỉ cần quan tâm 2 dòng có tên bản ghi là www và @

Tại các dòng đó bạn chọn loại bản ghi là URL Redirect và điền giá trị bản ghi là tên miền chính mà bạn cần chuyển truy cập đến.

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top