Cách tạo form liên hệ trong bài viết

Để bán được nhiều hàng, việc website của bạn có nhiều truy cập là rất quan trọng nhưng việc thu thập thông tin khách hàng truy cập vào website còn quan trọng hơn. Vậy làm sao để thu thập được thông tin của khách hàng khi họ đang đọc một nội dung nào đó trên website của chúng ta?

Tạo form liên hệ

Muốn thu thập thông tin khách hàng, bạn cần phải có một form mà ở đó khách hàng dễ dàng để lại thông tin của họ như Tên, địa chỉ, Email, số điện thoại hoặc một lời nhắn tới bạn.

tao form lien he

Trong bài viết mà bạn cần thu thập thông tin, bạn chọn một vị trí hợp lý nhất để đặt form liên hệ. Tại đó bạn chỉ cần điền thêm một đoạn ký tự như sau:

[lienhe][/lienhe]

Như vậy, khi khách hàng để lại thông tin thì những thông tin ấy lập tức gửi vào email của bạn, đồng thời thông báo trên góc phải màn hình của bạn.

Viết nội dung hấp dẫn và kêu gọi hành động rõ ràng

Và tất nhiên, nếu bạn không có lời kêu gọi cũng như nhưng cam kết rõ ràng thì chẳng ai muốn để lại thông tin. Vì thế, bạn cần viết làm sao đó để họ không ngần ngại hoặc hào hứng để lại thông tin cho bạn.

Để được hướng dẫn cụ thể hơn, mời bạn xem video sau đây:

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ website trên nền tảng Jweb

Chúc bạn kinh doanh thành công!

Nhóm hỗ trợ

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top