Cách tạo logo chạy ngang ở dưới chân website

Rất đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo logo chạy ngang trên website đó là chèn một đoạn code html vào box html trong phần Giao diện > Bố cục chức năng của website.

Cách tạo logo chạy trên website

Bạn copy đoạn này vào box html đó và sửa lại thông tin theo ý của bạn là được.

Rất đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo logo chạy ngang trên website đó là chèn một đoạn code html vào box html trong phần Giao diện > Bố cục chức năng của website.

Cách tạo logo chạy trên website

Bước 1: Đăng các logo lên website của bạn

Bước 2: Điền link các logo đó vào các phần Link ảnh logo trong đoạn code dưới đây.

Bước 3: Lấy đường link cần dẫn khách hàng và điền vào URL liên kết trong đoạn code dưới đây.

Bước 4: Copy đoạn code đã được điền đầy đủ Link ảnh logoURL liên kết vào box html đó ở trong phần Giao diện > Bố cục chức năng và sửa lại thông tin theo ý của bạn là được.

<div style="border-top:#999 1px solid; border-bottom:#999 1px solid; padding-left:19px;padding-right:2px;width:100%;">
<marquee onmouseout="this.start()" direction="left" behavior="50" scrollamount="5" height="60" onmouseover="this.stop()" scrolldelay="50" width=100%>

<a href="URL liên kết 1" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link ảnh logo 1" /></a>
<a href="URL liên kết 2" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link ảnh logo 2" /></a>
<a href="URL liên kết 3" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link ảnh logo 3" /></a>
<a href="URL liên kết 4" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link ảnh logo 4" /></a>

</marquee></div>

Trong đó:

URL liên kết 1 là các link mà bạn muốn khi KH bấm vào Link ảnh logo 1 thì nó dẫn KH đến link đó.

URL liên kết 2 là các link mà bạn muốn khi KH bấm vào Link ảnh logo 2 thì nó dẫn KH đến link đó.

URL liên kết 3 là các link mà bạn muốn khi KH bấm vào Link ảnh logo 3 thì nó dẫn KH đến link đó.

URL liên kết 4 là các link mà bạn muốn khi KH bấm vào Link ảnh logo 4 thì nó dẫn KH đến link đó.

Bạn nên kéo box html này vào phần Nội dung cuối trang sẽ đẹp hơn.

Cảm ơn bạn

Chia sẻ:


Bình luận

Le khac Hung - 02-05-2019 09:12:17 Trả lời
Jweb hãy làm video hướng dẫn về chủ đề này, để mọi người dễ làm hơn
Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top