Tiếp thị liên kết trên website để làm gì?

Chức năng Tiếp thị liên kết còn gọi tên phổ thông là Affiliate là chức năng cho phép bạn xây dựng đội ngũ cộng tác viên tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của bạn. Khi họ giới thiệu được khách hàng thì bạn phải thanh toán cho họ một khoản tiền hoa hồng phù hợp.


Làm sao để website có nhiều truy cập?

Website càng có nhiều truy cập thì sẽ càng có nhiều cơ hội bán hàng hoặc kiếm tiền trên đó. Ngược lại, website không có truy cập thì giống như một căn nhà hoang lạnh lẽo. Vậy, làm thế nào để website có nhiều truy cập? Chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về một số chiến lược cơ bản sau đây:


Tất cả có 22 kết quả.