Có thể tạo được bao nhiêu website miễn phí?

Trả lời: Khi tạo một website trên hệ thống Jweb, bạn đã có một tài khoản trên hệ thống https://taikhoan.jweb.vn để tại đây bạn có thể tạo ra vô số các website miễn phí khác.

Ngoài ra, tại trang https://taikhoan.jweb.vn bạn cũng có thể quản lý cũng như theo dõi toàn bộ các website mà bạn đã tạo ra trên hệ thống. Như vậy bạn sẽ không cần phải nhớ tất cả các website đã tạo mà chỉ cần nhớ một địa chỉ duy nhất đó là https://taikhoan.jweb.vn là đủ.

Cảm ơn bạn đã tín nhiệm đội ngũ Jweb,

Chúc các bạn kinh doanh thành công!

Nhóm Hỗ trợ

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Hỏi và đáp khác.

Top