.vn

500,000 VNĐ

.com.vn

360,000 VNĐ

.com

230,000 VNĐ

.net

230,000 VNĐ

.org

300,000 VNĐ

.info

300,000 VNĐ

01
02
03
04
Tìm kiếm tên miền
Chọn những đuôi tên miền muốn đăng ký
Đăng nhập tài khoản
Thanh toán
$
1
năm
 • vn
 • 500,000 VNĐ
 • com.vn
 • 360,000 VNĐ
 • net.vn
 • 350,000 VNĐ
 • biz.vn
 • 350,000 VNĐ
 • name.vn
 • 40,000 VNĐ
 • org.vn
 • 210,000 VNĐ
 • gov.vn
 • 210,000 VNĐ
 • edu.vn
 • 210,000 VNĐ
 • com
 • 230,000 VNĐ
 • net
 • 230,000 VNĐ
 • org
 • 300,000 VNĐ
 • biz
 • 294,000 VNĐ
 • info
 • 300,000 VNĐ
 • in
 • 585,000 VNĐ
 • bz
 • 720,000 VNĐ
 • ws
 • 720,000 VNĐ
 • tv
 • 720,000 VNĐ
 • me
 • 720,000 VNĐ
 • tel
 • 400,000 VNĐ
 • pro
 • 400,000 VNĐ
$
3
năm
 • vn
 • 1,500,000 VNĐ
 • com.vn
 • 1,080,000 VNĐ
 • net.vn
 • 1,050,000 VNĐ
 • biz.vn
 • 1,050,000 VNĐ
 • name.vn
 • 120,000 VNĐ
 • org.vn
 • 630,000 VNĐ
 • gov.vn
 • 630,000 VNĐ
 • edu.vn
 • 630,000 VNĐ
 • com
 • 690,000 VNĐ
 • net
 • 690,000 VNĐ
 • org
 • 900,000 VNĐ
 • biz
 • 882,000 VNĐ
 • info
 • 900,000 VNĐ
 • in
 • 1,755,000 VNĐ
 • bz
 • 2,160,000 VNĐ
 • ws
 • 2,160,000 VNĐ
 • tv
 • 2,160,000 VNĐ
 • me
 • 2,160,000 VNĐ
 • tel
 • 1,200,000 VNĐ
 • pro
 • 1,200,000 VNĐ
$
5
năm
 • vn
 • 2,500,000 VNĐ
 • com.vn
 • 1,800,000 VNĐ
 • net.vn
 • 1,750,000 VNĐ
 • biz.vn
 • 1,750,000 VNĐ
 • name.vn
 • 200,000 VNĐ
 • org.vn
 • 1,050,000 VNĐ
 • gov.vn
 • 1,050,000 VNĐ
 • edu.vn
 • 1,050,000 VNĐ
 • com
 • 1,150,000 VNĐ
 • net
 • 1,150,000 VNĐ
 • org
 • 1,500,000 VNĐ
 • biz
 • 1,470,000 VNĐ
 • info
 • 1,500,000 VNĐ
 • in
 • 2,925,000 VNĐ
 • bz
 • 3,600,000 VNĐ
 • ws
 • 3,600,000 VNĐ
 • tv
 • 3,600,000 VNĐ
 • me
 • 3,600,000 VNĐ
 • tel
 • 2,000,000 VNĐ
 • pro
 • 2,000,000 VNĐ
$
7
năm
 • vn
 • 3,500,000 VNĐ
 • com.vn
 • 2,520,000 VNĐ
 • net.vn
 • 2,450,000 VNĐ
 • biz.vn
 • 2,450,000 VNĐ
 • name.vn
 • 280,000 VNĐ
 • org.vn
 • 1,470,000 VNĐ
 • gov.vn
 • 1,470,000 VNĐ
 • edu.vn
 • 1,470,000 VNĐ
 • com
 • 1,610,000 VNĐ
 • net
 • 1,610,000 VNĐ
 • org
 • 2,100,000 VNĐ
 • biz
 • 2,058,000 VNĐ
 • info
 • 2,100,000 VNĐ
 • in
 • 4,095,000 VNĐ
 • bz
 • 5,040,000 VNĐ
 • ws
 • 5,040,000 VNĐ
 • tv
 • 5,040,000 VNĐ
 • me
 • 5,040,000 VNĐ
 • tel
 • 2,800,000 VNĐ
 • pro
 • 2,800,000 VNĐ