Facebook Fanpage là gì?

Facebook Fanpage là trang trên Facebook. Bạn cũng thể bán hàng trên Facebook với trang Fanpage này bằng cách đăng sản phẩm lên và chạy quảng cáo Facebook.

Tại vị trí Cấu hình > Cơ bản > Mạng xã hội trên website của bạn, bạn hãy điền địa chỉ của trang Fanpage của bạn vào đây để bắt đầu liên kết website của bạn với trang Fanpage của bạn. Điều này sẽ giúp cho khách hàng khi truy cập vào website của bạn cũng được biết đến Fanpage của bạn.

Điều này có thể giúp cho Fanpage của bạn có thêm lượt thích, chia sẻ và gắn bó với khách hàng của bạn.

Đôi khi bạn làm đúng vậy nhưng Fanpage cũng không hiển thị trên website thì có thể Fanpage của bạn đang giới hạn độ tuổi hoặc quốc gia. Bạn hãy để tất cả quốc gia và độ tuổi 13+ nhé.

Chúc bạn thành công!

Nhóm Hỗ trợ

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Hỏi và đáp khác.