Hướng dẫn cách mua tên miền và gắn tên miền vào website tại Jweb

Nếu bạn đã tạo website tại https://jweb.vn, bạn mua tên miền thì hãy truy cập vào https://taikhoan.jweb.vn và xem video này để được hướng dẫn chi tiết cách gắn tên miền vào website nhé.

Xem video hướng dẫn

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Tạo website khác.

Top