Jweb Store là gì

Jweb Store là nơi mà bạn có thể tải tải về các giao diện, ứng dụng cho website của bạn nếu như website được tạo bằng công cụ Jweb. Ngoài ra, tại Jweb Store bạn có thể yêu cầu Jweb thiết kế các ứng dụng cần thiết cho website của bạn.

Vì sao tôi phải sử dụng Jweb Store?

- Nếu bạn muốn website của bạn có giao diện đẹp hơn các giao diện cơ bản như lúc bạn tạo miễn phí.

- Nếu bạn muốn website của bạn có những chức năng mà bạn cần như Affiliate (tiếp thị liên kết), Thống kê truy cập, Thống kê doanh thu, SMS Marketing, Email Marketing, Landing Page, Thu thập Email khách hàng, Chức năng thông báo, Chăm sóc khách hàng tự động, Đa ngôn ngữ,...

- Nếu bạn muốn yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật phiên bản đối với giao diện hoặc ứng dụng cho website của bạn.

Sử dụng Jweb Store như thế nào?

- Truy cập vào http://store.jweb.vn

- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn

- Lựa chọn các Danh mục mà bạn quan tâm và làm theo hướng dẫn tại các mục đó.

Điều kiện để sử dụng Jweb Store:

- Website của bạn phải là website VIP

- Phải trả phí khi tải về giao diện hoặc ứng dụng.

Hợp tác với Jweb Store:

- Bạn là một người dùng website, bạn có ý tưởng về giao diện hoặc ứng dụng đặc biệt cho website, Jweb sẽ thực hiện ý tưởng đó và đưa lên Jweb Store, bạn sẽ được hưởng % doanh thu.

- Bạn là một lập trình viên, bạn thiết kế các giao diện và ứng dụng gửi cho Jweb Store, bạn sẽ được hưởng % doanh thu từ việc bán giao diện và ứng dụng của bạn.

- Bạn giới thiệu Jweb và các ứng dụng của Jweb tại Jweb Store, bạn cũng được hưởng % doanh thu từ Jweb qua chương trình Đối tác Jweb.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hotro@jweb.vn

Chúc các bạn thành công!

Jweb Team

Chia sẻ:

Thẻ:

Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Hỏi và đáp khác.

Top