Kích thước tối ưu nhất của các vị trí trong website

Để giúp các thành viên thiết kế và phát triển website trên nền tảng Jweb.vn có thể thêm hình ảnh vào website của mình mà không bị tình trạng vỡ hình hoặc mất một phần hình ảnh, Ban quản trị đưa ra các gợi ý về kích thước cho các vị trí hình ảnh như sau.

1. Ảnh banner chạy ngang:

Tùy theo từng vị trí của banner mà sẽ có những kích thước phù hợp khác nhau.

- Nếu banner để full màn hình: 1200 x 350 px

- Nếu banner để không full màn hình và cùng mép trên với cột trái hoặc phải thì: 719 x360 px

2. Ảnh đại diện bài viết: 600 x 400px

Hoặc bất cứ ảnh nào có tỷ lệ 3x2 đều được.

3. Ảnh đại diện sản phẩm: 600 x 600px

 

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top