Logo website là gì? Cách thiết kế logo cho website đơn giản

Logo website là tấm ảnh đại diện cho website để phân biệt với các website khác và khẳng định vị thế của website cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trong lòng khách hàng.

Cấu tạo của một logo bất kỳ:

- Biểu tượng: Là phần hình vẽ có ý nghĩa mà chúng ta gắn vào.

- Chữ: Là phần mà biểu tượng không thể diễn đạt hết được nên ta phải thêm vào.

Cách trình bày của một logo bất kỳ:

- Một hoặc nhiều biểu tượng được sắp xếp có ý nghĩa

- Biểu tượng kết hợp với chữ có nghĩa

- Lấy chữ thiết kế cách điệu thành biểu tượng...

Cách thiết kế 1 logo website:

Bạn có thể thuê thiết kế logo website nếu có điều kiện. Còn không thì bạn có thể dùng Photoshop nếu bạn biết hoặc các công cụ thiết kế logo trực tuyến sau đây:

- Logo Garden:

-

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top