Phễu bán hàng - Không làm là đốt tiền quảng cáo

Rất nhiều người chỉ biết quảng cáo mà không hề tạo phễu bán hàng, điều này nghĩa là quảng cáo của họ không có mục đích, mục tiêu hay chiến lược cụ thể. Họ phó mặc cho may rủi khi quảng cáo. Bạn đừng như họ.

phễu bán hàng

Phễu bán hàng là gì?

Là một lộ trình lọc khách hàng tiềm năng từ khi họ lần đầu biết đến chúng ta cho đến khi họ trở thành người mua hàng và sau đó trở thành khách hàng thân thiết.

Tại sao phải tạo phễu bán hàng?

Khách hàng ít khi nào mua hàng ngay khi họ thấy sản phẩm của bạn. Thông thường họ sẽ trải qua tiến trình tâm lý Biết - Thích - Tin - Muốn - Muốn nữa. Nếu chúng ta quảng cáo và muốn họ mua ngay khi lần đầu nhìn thấy sản phẩm thì chỉ có khoảng 5% khách hàng mua, còn 95% còn lại sẽ "một đi không trở lại".

Phễu bán hàng giúp chúng ta có lộ trình chăm sóc khách hàng hợp lý. Mỗi tiến trình tâm lý, chúng ta sẽ có những chiến dịch quảng cáo khác nhau, giúp họ nhanh chóng đi đến tiến trình tâm lý cuối cùng là Muốn và Muốn nữa. Khi đó, việc quảng cáo sẽ có hiệu quả hơn. Mặc khác, các phễu bán hàng này còn có thể sử dụng lại cho các sản phẩm khác.

Tạo phễu bán hàng như thế nào?

- Khi cần bán sản phẩm A, chúng ta phải Đăng sản phẩm A đến website một cách thật đầy đủ và hấp dẫn.

- Sau đó tạo bài viết giới thiệu về giá trị của sản phẩm A. Trong bài viết đó, chúng ta đặt một Form thu thập thông tin khách hàng, gồm Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ... Khi khách hàng điền thông tin xong thì phải dẫn khách hàng đến trang cảm ơn - là một bài viết có nội dung cảm ơn khách hàng đã đặt mua sản phẩm. Tại sao lại cần trang cảm ơn? Là vì để khi quảng cáo chúng ta có thể đo lường được bao nhiêu lượt chuyển đổi, nói cách khác là bao nhiêu người từ chưa biết mà giờ đã thành khách hàng tiềm năng. Từ đó chúng ta biết đâu là quảng cáo hiệu quả để tiếp tục quảng cáo hoặc tắt bỏ.

Khi đã có dữ liệu khách hàng, chúng ta phải có các chiến dịch khác để khai thác dữ liệu đó. Các chiến dịch đó có thể là:

1. Trên Facebook, Google

Ta tạo các tệp khách hàng:

- Những người đã truy cập vào bài viết giới thiệu về sản phẩm A

- Những người đã truy cập vào bài viết giới thiệu về sản phẩm A và truy cập vào trang cảm ơn.

Sau đó chúng ta quảng cáo đến các tệp này với các nội dung hướng đến sản phẩm A, có thể dẫn khách hàng về Link sản phẩm A để bán hàng ngay. Nhưng cũng có thể khách hàng sẽ chưa mua. Chúng ta lại tạo tệp khách hàng:

- Những người đã truy cập sản phẩm A nhưng chưa mua (chưa vào trang cảm ơn sau khi đặt hàng).

- Những người đã truy cập sản phẩm A và đi vào trang cảm ơn sau khi đặt hàng.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, đi vào trang cảm ơn và hoàn tất đơn hàng - Có tệp này để bán thêm các sản phẩm khác hoặc bán lại lần tiếp.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, bấm vào số điện thoại.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, bấm vào số điện thoại và hoàn tất đơn hàng - Có tệp này để bán thêm các sản phẩm khác có giá trị cao hơn hoặc bán lại lần tiếp.

2. Trên ứng dụng gửi SMS, Email

Ta tạo ra các tệp khách hàng:

- Những người đã nhận tin nhắn 1 hoặc email 1

- Những người đã nhận tin nhắn 1 hoặc email 1 và còn truy cập vào link nào đó có trong tin nhắn hoặc email - Có thể là link sản phẩm A để bán hàng ngay. Nhưng cũng có thể khách hàng sẽ chưa mua. Chúng ta lại tạo tệp khách hàng:

- Những người đã truy cập sản phẩm A nhưng chưa mua (chưa vào trang cảm ơn sau khi đặt hàng).

- Những người đã truy cập sản phẩm A và đi vào trang cảm ơn sau khi đặt hàng.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, đi vào trang cảm ơn và hoàn tất đơn hàng - Có tệp này để bán thêm các sản phẩm khác hoặc bán lại lần tiếp.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, bấm vào số điện thoại.

- Những người đã truy cập sản phẩm A, bấm vào số điện thoại và hoàn tất đơn hàng - Có tệp này để bán thêm các sản phẩm khác có giá trị cao hơn hoặc bán lại lần tiếp.

Như vậy, khi khách hàng từ chưa biết gì về sản phẩm và chúng ta, khách hàng đã được đi theo lộ trình của chúng ta thì chúng ta sẽ khai thác được cả 5% khách hàng ra quyết định ngay và không bỏ lỡ 95% khách hàng còn phân vân.

Trên đây là gợi ý về một cách để không đốt tiền quảng cáo bằng cách tạo phễu bán hàng. Bạn có thể tham khảo để bổ sung vào kiến thức quảng cáo của bạn.

Cụ thể về cách quảng cáo, bạn có thể đăng ký các khóa học tại https://sangnghiep.vn

Chúc các bạn kinh doanh sáng suốt và thành công!

Jweb Team

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quảng cáo Google khác.

Top