Ra mắt phiên bản Jweb 2.0.0 cho Website VIP

Phiên bản Jweb 2.0.0

* Những gì sẽ được cập nhật?
- Cập nhật lại kho ứng dụng
- Nâng cấp Core để dễ dàng nâng cấp và sửa chữa hơn
- Cho phép thực hiện gia hạn website trong trang quản trị Admin.

Phiên bản 2.0.1 sẽ ra mắt vào ngày tới, với những chức năng cao cấp hơn, dự kiến sẽ mang lại một website hoàn chỉnh và hoạt động ổn định nhất. Bạn có thể nâng cấp phiên bản này hoặc chờ phiên bản 2.0.1.

@Jweb Developer Team

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Cập nhật khác.

Top