Tất cả bài viết: email marketing

Tích hợp ứng dụng Email Marketing vào website trên Jweb

Email Marketing là một trong những công cụ Marketing tuyệt vời giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu và tạo nên những khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Vì vậy, hệ thống Jweb.vn tích hợp Ứng dụng này vào website của mỗi thành viên từ tháng 6/2016.


Hướng dẫn thiết lập và gửi Email marketing thông qua Gmail

Email Marketing luôn là một trong số các công cụ marketing bán hàng hiệu quả và có chi phí thấp nhất nhưng nhiều người đã không biết cách để sử dụng sức mạnh của nó trong việc thúc đẩy doanh nghiệp của mình. Một số người khác thì phải chi trả những khoản tiền lớn cho dịch vụ hoặc gặp khó khăn trong sử dụng email marketing. Tin vui là nếu bạn có website trên Jweb.vn thì bạn có thể sử dụng dễ dàng công cụ này.


Tất cả có 3 kết quả.

Top