Tất cả bài viết: Facebook Retageting

Cài đặt Facebook Retageting cho website

Nếu bạn có Website riêng mà chưa gắn mã Facebook Retargeting, thì có lẽ đó là một thiếu sót cực kỳ lớn. Bạn đã bỏ qua rất nhiều người dùng mục tiêu của mình. Retargeting Facebook như một cái phễu, giúp bạn tạo ra những tệp người dùng mục tiêu để tăng hiệu quả chạy quảng cáo trên Facebook, thông qua chính những lượt truy cập vào website của bạn.


Tất cả có 1 kết quả.

Top