Tất cả bài viết: giao diện website

Làm sao để website full màn hình ra 2 bên?

Để website full màn hình ra 2 bên thì chúng ta cần chèn vào website một đoạn CSS tùy chỉnh Bài viết này sẽ đưa cho bạn đoạn CSS tùy chỉnh đó để giúp bạn đạt được mong muốn.


Cách bố cục và chức năng trong giao diện website Jweb

Màu sắc và cách trình bày bố cục vô cùng quan trọng trong mắt người dùng truy cập vào website, vì vậy bạn hãy hết sức lưu ý khi thiết kế bố cục trang web của bạn để thu hút khách hàng hơn, qua đó khách hàng sẽ nhớ đến trang web của bạn lâu hơn và có thể họ sẽ trở lại trang web của bạn một hay nhiều lần nữa.


Tất cả có 4 kết quả.

Top