Tất cả bài viết: hỗ trợ từ xa

Phần mềm hỗ trợ từ xa Ultraviewer

Trong việc quản trị website, bạn có bất kỳ khó khăn nào mà không thể tự làm được, nhóm Hỗ trợ Jweb sẽ hướng dẫn và làm mẫu cho bạn qua phần mềm Utraviewer. Bạn hãy tải phẩn mềm này về và cài đặt sẵn trong máy tính của mình nhé.


Teamviewer - Phần mềm hỗ trợ từ xa tuyệt vời

Phần mềm Teamviewer là một trong những công cụ hỗ trợ từ xa tuyệt vời mà bạn nên cài cho máy tính của mình. Khi quý khách gặp khó khăn trong việc sử dụng website của mình, đừng ngại yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.


Tất cả có 2 kết quả.

Top