Tất cả bài viết: kích thước ảnh

Để website đẹp cả trên máy tính và điện thoại

Website đẹp là do ảnh. Sở dĩ bạn nhìn trang tiki, lazada, amazon nó đẹp chẳng qua là do các ảnh họ làm rất đầu tư. Còn hầu hết chúng ta đi copy của người khác hoặc chụp theo kiểu "có sao làm vậy" nên website sẽ không thể đẹp.


Kích thước tối ưu nhất của các vị trí trong website

Để giúp các thành viên thiết kế và phát triển website trên nền tảng Jweb.vn có thể thêm hình ảnh vào website của mình mà không bị tình trạng vỡ hình hoặc mất một phần hình ảnh, Ban quản trị đưa ra các gợi ý về kích thước cho các vị trí hình ảnh như sau.


Tất cả có 2 kết quả.

Top