Tất cả bài viết: lập trình viên

Tuyển 4 lập trình viên PHP làm việc tại HCM

Do nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng các dịch vụ khác trong hệ sinh thái các sản phẩm, Công ty TNHH Công Nghệ JNET tuyển dụng 4 lập trình viên PHP làm việc tại TP. Hồ Chí Minh với thông tin tuyển dụng chi tiết như dưới đây.


Tất cả có 2 kết quả.

Top