Tất cả bài viết: tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên Chăm sóc khách hàng

Jweb.vn là nhà cung cấp công cụ thương mại điện tử tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng với các yêu cầu, mô tả công việc và quyền lợi khi tham gia vào hệ thống.


Tất cả có 4 kết quả.

Top