Tùy chỉnh bố cục website cho giao diện

Khi tạo website trên Jweb xong thì bạn phải đăng tối thiểu 3 sản phẩm, 3 bài viết trước khi đến với phần tùy chỉnh bố cục này. Nếu không, bạn tùy chỉnh sẽ không nhìn thấy được sự hiển thị ngay. Vì làm gì có cái gì để nó hiển thị? Phải không nào?

Trong Bảng điều khiển, bạn chọn Giao diện > Bố cục, bạn bấm và giữ các chức năng ở cột phía bên trái và thả vào những vị trí phù hợp. Bạn luôn xem kết quả của mỗi lần kéo thả để có sự điều chỉnh ngay.

Lưu ý rằng: Nếu bạn kéo và thả bố cụ nhưng lại không thấy thay đổi gì thì đó là do bạn chưa tạo nội dung cho website.

Để sửa bất cứ chức năng gì thì bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa ở trên thanh chức năng:

Cảm ơn các bạn đã đọc tạo website trên Jweb.vn

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ:


Bình luận

Bạn cần Đăng nhập tài khoản quản trị website của bạn để viết bình luận.

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài viết về Quản trị website khác.

Top